Střed města ze západu

Zámek Kozel
25.4.2017
Střed města ze severovýchodu
25.4.2017