2008 Přílet do Norska

2008 Norské vnitrozemí
26.4.2017
2008 Sever Dánska
26.4.2017