2008 Nábřeží ve městě

2008 Návštěva na čs. lodi Victoria
26.4.2017
2008 Přílet do Bergenu
26.4.2017